Cursus Emotie eten

 “Emotie-eten de baas”

Vanuit het niets een sterke drang voelen tot eten, zelf als je net een maaltijd op hebt. Gaan eten wanneer je onzeker, verdrietig, teleurgesteld of boos bent. Geen voldaan gevoel achteraf, maar blijvend onrust. Dat is emotie-eten.

Emotie-eten is eigenlijk een manier om emoties die ongemakkelijk zijn, niet te hoeven voelen. Eten moet die ongemakkelijke gevoelens als het ware verdoven. De gevolgen zijn voor iedereen verschillend. Teleurstelling, schuldgevoelens, jojoën in gewicht, onzekerheid of verdriet kunnen ervoor zorgen dat je in een negatief spiraal terecht komt.

Herken je dit probleem en wil je het leren overwinnen? Geef je dan nu op voor de basiscursus “Emotie-eten de baas” van zes bijeenkomsten. Na deze cursus is er de mogelijkheid om in overleg deel te nemen aan een vervolgcursus.

  • De cursussen worden gegeven op 6 opeenvolgende avonden of ochtenden.
  • De kosten voor de vervolgcursus zijn afhankelijk van het aantal bijeenkomsten. We maken daar als groep een afspraak over. Raadpleeg je ziektekostenverzekering of neem even contact op om te weten of deze cursus vergoed wordt.
  • Het onderwerp is van persoonlijk aard, daarom zal de groep uit maximaal 4 deelnemers bestaan.
  • Het deelnemen aan een groep met mensen die hetzelfde probleem herkennen, maakt het gemakkelijker om dingen te delen. Er is begrip en aanmoediging om tot oplossingen te komen.