Zorg wet

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGOB)

Praktijk Just Happy Healthy werkt volgens de richtlijnen van de WGOB