top of page

AVG

Praktijk Just Happy Healthy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1. Praktijk Just Happy Healthy verplicht zich, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tot geheimhouding van het persoonlijk dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld aan Praktijk Just Happy Healthy. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.

 

2. Praktijk Just Happy Healthy gebruikt haar cliëntengegevens alleen voor:

Het verzetten van afspraken, informatie die voor de klant van belang kan zijn, informatief of financieel.

Persoonlijk contact.

Het versturen van facturen.

Het versturen van uitnodigingen van Praktijk Just Happy Healthy.

 

3. Praktijk Just Happy Healthy gebruikt haar gegevens niet voor:

Verkoop van adresgegevens aan derden.

Het versturen van spam.

 

4. Praktijk Just Happy Healthy draagt er zorg voor dat:

Cliëntengegevens zorgvuldig, strikt vertrouwelijk en in een beveiligde omgeving bewaard word.

Cliëntengegevens, na het laatste contact met de klant, maximaal 7 jaar bewaard en daarna vernietigd word.

Op verzoek van de cliënt alle betreffende gegevens van deze cliënt onmiddellijk vernietigd zullen worden.

 

5. De eigenaar van Praktijk Just Happy Healthy, is de enige die deze gegevens kan inzien en gebruiken.

 

6. Praktijk Just Happy Healthy zal nimmer zonder uw toestemming gegevens openbaar maken of aan derden verstrekken.

 

7. De geheimhouding vervalt indien, op grond van wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak, Praktijk Just Happy Healthy verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Voorbeeld behandelovereenkomst        Voorbeeld minderjarigheid overeenkomst

bottom of page