top of page

VERGOEDINGEN

Vergoedingen van de BGN gewichstconsulente  

Consulten bij een BGN gewichtsconsulente worden door veel zorgverzekeringen vergoed.  

U kunt voor meer informatie welke zorgverkeringen vergoeden terecht op de website van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland.  

Staat uw zorgverzekeraar er niet bij? Neemt u dan toch contact op met de verzekeringsmaatschappij of kijk op de website. Er is wellicht meer mogelijk dan u denkt! In uw polisvoorwaarden kunt u zelf precies lezen en controleren welke vergoedingen er aangeboden worden.   

Vergoeding voor voetreflex behandeling

Via www.catvergoedbaar.nl kunt u zien hoeveel vergoeding er word gegeven voor uw behandeling.

Let op! De vergoeding is afhankelijk van het aanvullende pakket dat de cliënt als verzekerde heeft afgesloten bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij.

Disclaimer: Wij kunnen geen enkele garantie geven inzake de juistheid of het bijgewerkt zijn van de informatie hierboven, omdat wij afhankelijk zijn van externe informatiebronnen. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen.

bottom of page